BRIGHT IDEAS 1 – DJECA OD 7 GODINA

Ovaj tečaj za djecu koristi pristup temeljen na istraživanju kako bi pomoću dječje prirodne znatiželje djecu više uključio u njihovo učenje. To u njima budi znatiželju da sami sebi postave pitanja i, na kraju krajeva, pronađu odgovore na njih.

Upoznajte se s knjigom:

S jakim fokusom na razvoju čitanja i pisanja kroz interaktivo učenje, Bright Ideas nudi mnoge inovativne sadržaje sa poznatim temama.

Raznim istraživanjima došlo se do metode ‘Velika pitanja’ koja djecu potiču da razmišljaju kritički, tečaj povezuje učionicu sa ‘stvarnim svijetom’ i potiče izražavanje djetetovih ideja i razmišljanja kroz komunikaciju i suradnju.

Sveobuhvatni paket integriranih tiskanih i digitalnih izvora odmiče tradicionalnim metodama učenja sa novim uzbudljivim resursima i aktivnostima koji su prilagodljivi svakom obliku nastave.

Primjer jednog od mnogih interaktivnih video sadržaja:

NOVOSTI